منوی دسته بندی
09121538207

فلاشینگ روی دیوار

لاشینگ روی دیوار را می توان یک میاز برای ارتقای ایمنی و زیبایی و محافظت از ساختمان دانست از این رو برای ئدرخواست خدمات و مشاوره در این زمینه گروه…

فلاشینگ پنجره

فاشینگ پنجره علاوه بر زیبایی ساختمان کاربرد های دیگری را نیز دارا می باشد که می توان با طراحی و اجرای تکنسین مجرب فلاشینگ کار کیفیت بی همتایی به وجود…

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما و فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نما : فلاشینگ محصولی است که برای کاور کردن سطح کف دیوار ها از قبیل دیوار دست انداز بام, جلوی پنجره ها , دیوار ها و حیاط و سطوح…